چرا “گردشگری” در ایران پول نمی‌سازد؟

«انگار قوانین رانندگی برایشان تعریف نشده است. در کنار تمام زیبایی ­ها، مردم خون­گرم و جاذبه­ های که دارد، بی فرهنگی مردم­اش در رانندگی غیرقابل تحمل است.» طرز رانندگی مردم ایران برایش عجیب به نظر می­رسد و گاهی آن را با رانندگی مردم کشورش مقایسه می­کند. دوماه می­شود که آلمان …

Continue reading